จ.ตรังเตรียมมอบทุนการศึกษาเด็กออติสติก มูลนิธิคุณพุ่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตรังจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่า จังหวัดตรังเตรียมจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2552 โดยทูลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 ธันวาคมนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่ม จะมอบหน้าที่ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ จังหวัดตรังมีเด็กออทิสติก และเด็กพิการที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 90 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000บาท ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการของจังหวัดตรังในอนาคตต่อไปได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!