ยุทธการ 4x4x4x4 เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติการให้เกิดผลใน 4 เดือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในพื้นที่ ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดในระลอก 2 ว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดยุทธการ 4x4x4x4 เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลใน 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 หลักสำคัญในการป้องกัน คือ ปิดปากปิดจมูกขณะไอ จาม หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เมื่อมีอาการป่วยให้หยุดงาน หยุดเรียน หรือหยุดกิจกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันป้องกันและเตรียมรับสถานการณ์ไข่ใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกระลอก หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบพบแพทย์ทันที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด