จี้ก้นพาณิชย์ออกกฎคุมราคาสินค้า

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาปรับราคาสินค้าและบริการ รวมถึงความชัดเจนของสินค้าฟุ่มเฟือยว่าจะควบคุมราคาหรือไม่ เพราะแนวโน้มต้นทุนการผลิตในปีหน้าสูงขึ้น ซึ่งบางรายการไม่ได้ปรับราคามานาน เนื่องจากที่ผ่านมากรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานเดียวที่รู้รายละเอียดและแนวทางการปรับราคา จึงส่งผลต่อแผนการทำธุรกิจของภาคเอกชน

แหล่งข่าวจาก กกร. กล่าวว่า ภาคเอกชนเห็นด้วยกับความจำเป็นของการควบคุมราคาสินค้าในระยะสั้น แต่ภาครัฐยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน จนเกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะอาจทำให้กลไกของตลาดบิดเบือนได้

อย่างไรก็ตามมาตรการควบคุมราคาส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศมากกว่าผู้นำเข้าสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นภาครัฐควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดและมีข้อมูลอ้างอิงที่ตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าได้ โดยควรพิจารณาตามหลักเศรษฐศาสตร์.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด