ชัยภูมิเปิดรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำขบวนขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกกันน๊อค รณรงค์รอบเมือง ปีนี้ตั้งเป้าลดสถิติอุบัติเหตุลงร้อยละ 5 วันนี้(8 ธ.ค.52) บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดขบวนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ในการขับขี่รถจักรยายนยนต์สวมหมวกนิรภัย เปิดไฟหน้า ขี่นำขบวนกว่า 500 คัน ไปตามถนนสายต่างๆในเขตตัวเมืองชัยภูมิ เพื่อสร้างกระแสตื่นตัว ให้ชาวชัยภูมิออกมามีส่วนร่วมณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งปีนี้ได้กำหนดห้วง " 7 วันขับขี่ปลอดภัย เทอดไท้องค์ราชันย์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2552 4 มกราคม 2553 เป้าหมายลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลงจากช่วงเทศกาลปีใหมี 2552 ร้อยละ 5 สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในปี 2552 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเกิดสถิติอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 9 คน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ปีนี้จะดำเนินการรณรงค์ โดยเน้นหนักใน 8 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ ด้านการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ด้านสังคมและชุมชน ด้านความปลอดภัยของถนนและรถยนต์ ด้านการช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย มาตรการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มาตรการด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก และมาตรการด้านการรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างกระแสความตระหนักถึงพิษภัยของอุบัติเหตุทางถนน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ปฎิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด