''น้ำปลาไทย''โวยอุตฯเข้าขั้นโคม่า

นายพูนศักดิ์ ทังสมบัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทั่งง่วนฮะ ผู้ผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ตรารวงทอง และน้ำปลาผสมตราระฆังทอง ตรามือ และตราดี เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำปลาในไทยมูลค่า 10,000 ล้านบาท กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติเพราะขาดแคลนวัตถุดิบปลาไส้ตันคุณภาพดีที่อยู่ในน่านน้ำในไทย หลังพบปลาไส้ตันที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำปลาแท้มีสารปนเปื้อน ซึ่งมีโรงงานจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งปล่อยสารตกค้างลงสู่ทะเลทำให้ผู้ประกอบการน้ำปลาแท้ต้องนำเข้าวัตถุดิบปลาไส้ตันจากเพื่อนบ้าน

และยังพบว่ามีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ในไทยบางรายป้อนสินค้าน้ำปลาดิบไปยังเวียดนาม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นสินค้าน้ำปลาแท้พร้อมติดฉลากเป็นตราสินค้าของประเทศดังกล่าวเพื่อทำตลาดส่งออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกน้ำปลาที่ใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้ไทยเสียผลประโยชน์ปีละมหาศาล.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด