เครือข่ายแผนชีวิตชุมชน 4 ภาคจัดงานมหกรรมแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายแผนชีวิตชุมชน ระดมสมองประกาศปฏิญญารับภารกิจ 435 ตำบลยุทธศาสตร์การพัฒนา นายเจษดา มิ่งสมร ผู้ประสานงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชน 4 ภาค เปิดเผยว่า วันนี้ (8 ธ.ค.) และวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ได้ร่วมกับภาคี อาทิ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิหัวใจอาสา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือผู้ประสานงานเครือข่ายแผนแม่ จัดงานมหกรรมแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง สู่ความร่มเย็นเป็นสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้แทนชุมชนและภาคีจากทุกภาคเข้าร่วม เพื่อทบทวนสถานการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และเสนอทางออก การสร้างกลไกขับเคลื่อนแบบบูรณาการที่เป็นรูปธรรม เพื่อประกาศปฏิญญารองรับเป้าหมาย ในปี 2553 ซึ่งจะดำเนินงานพื้นที่ 435 ตำบลให้เป็นตำบลยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชน 4 ภาค กล่าวว่า คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จะร่วมมอบนโยบายสนับสนุนองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง นายแพทย์ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง แผนชีวิตชุมชนกับการแก้วิกฤติสังคม และนางสาวสมสุข บุญญะบัญชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พอช. ปาฐกถาเรื่อง แผนชีวิตชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!