สื่อจีนเรียกร้องชาติรวยสนับสนุนกองทุนแก้ปัญหาโลกร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปักกิ่ง นิวส์ สื่อของทางการจีน เรียกร้องผ่านบทบรรณาธิการ ถึงประเทศพัฒนาแล้วให้จัดเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนแก้ปัญหาโลกร้อน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ประเทศยากจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวการสำคัญของปัญหาโลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วแสดงความรับผิดชอบต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ การเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนรวมถึงผู้นำรัฐบาลจาก 192 ประเทศเดินทางไปประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกที่เมืองหลวงของเดนมาร์กตั้งแต่วันนี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด