รัฐบาลหลายประเทศเรียกร้องผู้ประท้วงอดทนต่อการล่าปลาวาฬของญี่ปุ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ เรียกร้องต่อประชาชนที่รวมตัวประท้วงญี่ปุ่นกรณีล่าปลาวาฬ ให้อดทนและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรุนแรง นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของ 3 ประเทศดังกล่าว ยืนยันว่า พวกเขาเคารพต่อสิทธิในการประท้วงของประชาชน และยึดมั่นต่อต้านต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่น แม้ญี่ปุ่นยืนยันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่า การล่าปลาวาฬของญี่ปุ่นเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น