เกษตรจังหวัดพะเยา วอนเกษตรกรทุกพื้นที่หยุดการเผาพื้นที่การเกษตร ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกพื้นที่หยุดการเผาพื้นที่การเกษตร ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมแนะ ควรนำวัสดุเหลือใช้ในไร่นาไปทำปุ๋ยหมักหรือไถกลบซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่า นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีและช่วงหน้าแล้งของทุกปี จังหวัดพะเยามักประสบปัญหาความแห้งแล้งรวมทั้งปัญหาเรื่องหมอกควันและไฟป่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร โดยที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดพะเยา ยังคงมีเกษตรกรบางรายเผาฟางและตอซังข้าวตลอดจนวัสดุเหลือใช้ในไร่นาอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้เกิดมลพิษในอากาศ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และยังทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้โครงสร้างของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้ เกษตรกรควรหาวิธีใช้ประโยชน์จากฟางข้าวและตอซังในไร่นา เช่น การไถกลบตอซัง การทำปุ๋ยหมัก การนำไปใช้เป็นอาหารของสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้อง หรือใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ได้เป็นอย่างดี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!