ปลัดศธ.หนุนยกกศน.เป็นอีกหนึ่งองค์กรหลัก

ยอมรับงานของกศน.เป็นหัวใจสำคัญ แทรกทุกหย่อมหญ้าช่วยคนรู้หนังสือ

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการผลักดันให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษา ธิการว่า จริง ๆ แล้วความคิดที่จะให้ กศน.เป็นองค์กรหลักมีมาตั้งแต่สมัยปฏิรูปการศึกษาใหม่ ๆ แต่เขาไม่ให้ มาวันนี้เมื่อนาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นความสำคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการศึกษาอีก 2 รูปแบบที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา เพราะฉะนั้นหาก กศน.จะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งกว่าที่เป็นอยู่ตนก็เห็นด้วยอยู่แล้ว ยิ่งถ้าจะเป็นอีกองค์กรหลักตนก็ยินดีและเห็นด้วยอย่างมาก เพราะอย่าลืมว่า กศน.กระจายแทรกไปอยู่ทุกแห่งเพื่อให้เข้าถึงประชาชน การรู้หนังสือเป็นเรื่องสำคัญ ขณะที่การไม่ลืมหนังสือก็สำคัญไม่น้อย ฉะนั้นจะต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรคนจะไม่ลืมหนังสือ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กศน.ที่ต้องเข้าไป

ถ้า กศน.จะออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ไปเป็นอีกองค์กรหนึ่งผมก็ยินดี ผมไม่หวงอยู่แล้ว อะไรที่สร้างความเข้มแข็งให้ ศธ.ได้ผมก็ยินดี นายเฉลียวกล่าว

ด้าน รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ถ้า ศธ.มีนโยบายที่จะปรับฐานะของ กศน.ให้เข้มแข็งขึ้นก็สามารถทำได้โดยการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่ สป.ศธ.ยกร่างมาให้ สกศ. ศึกษาก็ให้ กศน.มีฐานะเป็นกรมภายใต้ สป.ศธ. มีหัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า และจากการสอบถามนอกรอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก็เห็นด้วยกับแนวทางที่ สป.ศธ.เสนอ ส่วนกรณีที่มีการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต ขึ้นมาใหม่ โดยให้ กศน.ขึ้นตรงต่อ รมว.ศธ.นั้น ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับร่างดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะให้มีฐานะเป็นกรมภายใต้ สป.ศธ. หรือ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ รมว.ศธ.จะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของ รมว.ศธ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด