แรงงานต่างชาติเริ่มอพยพเดินทางออกจากดูไบแล้วเนื่องจากการประกาศพักชำระหนี้ของบริษัทดูไบเวิลด์กระทบการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประกาศพักชำระหนี้จำนวนมหาศาลต่อไปอีก 6 เดือนของบริษัทดูไบเวิลด์ กิจการของทางการดูไบกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออนาคตของแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 ล้านคน โดยเฉพาะแรงงานชาวเอเชียในภาคการก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคารซึ่งเริ่มพบเห็นการค้างจ่ายค่าแรงและการปลดคนงานออกแล้วจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าการอพยพออกของแรงงานต่างชาติไม่น่าเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่จะทยอยอพยพออกอย่างต่อเนื่อง.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด