ชาวไต้หวันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวไต้หวันได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้พิพากษา และนายกเทศมนตรีประจำท้องถิ่นในวันนี้ นับเป็นการทดสอบความนิยมในตัวประธานาธิบดี หม่า อิง-จิ่ว ของไต้หวันเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่บริหารประเทศมานานเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งมีนโยบายสำคัญในการสร้างสัมพันธ์กับจีน ทั้งนี้ หากผลการเลือกตั้งออกมาว่า พรรคชาตินิยมหรือพรรคก๊กมินตั๋งของประธานาธิบดีหม่าได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จะทำให้อำนาจในการบริหารประเทศมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด