จ.ตราด ถือฤกษ์วันมหามงคล เปิดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด ถือฤกษ์วันมหามงคล เปิดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ แก่ประชาชนในพื้นที่ นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดตัวโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดตราด ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการ นายสบโชค สิงหปรีชา แรงงานจังหวัดตราด กล่าวว่า โครงการนี้จังหวัดตราดได้รับงบประมาณในการดำเนินการเพื่อขยายผลการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเผยแพร่ให้กับประชาชน โดยดำเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่งรวม 22 รุ่น รวม 452 คน โดยการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ได้ถือฤกษ์วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดตัวโครงการ สำหรับการจัดโครงการนี้ในแต่ละรุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลา 3 วัน และเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อีก 5 วัน รวมระยะเวลาดำเนินการรุ่นละ 8 วัน ทั้งนี้ภายหลังดำเนินโครงการแล้ว คาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้จาการฝึกปฏิบัติไปใช้ ในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน ในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนของตนเองต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!