ผลวิจัยในเดนมาร์กชี้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ทำให้คนเป็นมะเร็งสมองเพิ่มขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยในเดนมาร์กระบุว่า ตัวเลขผู้ใหญ่เป็นเนื้องอกในสมองไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นตั้งแต่กลางคริสตทศวรรษหลังปี 1990 โดยสมาคมมะเร็งเดนมาร์กวิเคราะห์ตัวเลขผู้ป็นเนื้องอกในสมองอายุ 20-79 ปีในเดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์และสวีเดนพบว่า อัตราไม่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือกำเนิดขึ้น อีกทั้งไม่พบกลไกทางชีววิทยาที่จะอธิบายว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุที่ส่งออกมาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นเนื้องอกสมองตามที่ว่ากัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด