เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประกาศขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประกาศขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ และให้ไปแสดงความจำนงขึ้นทะเบียนรับสวัสดิการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศนครสุราษฎร์ธานี จึงประกาศให้ผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ หากพิการด้วยสามารถมายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการได้ดอีก โดยสามารถมายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 ในวันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคมบริเวณสวนหลวง ร.9 โทร.077-206634 ทั้งนี้คนพิการที่ไม่มีสมุดคนพิการ ให้ดำเนินการทำสมุดคนพิการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 หลักฐานประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!