ตั้งคณะกรรมการสอบ ส.ส.-ส.ว.ซื้อปืน

ชี้อาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 265 (3) ที่ระบุว่า จะต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์อื่นใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด