การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 การเคหะแห่งชาติ ได้จัดโครงการ ชุมชนสีเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยรณรงค์ให้ชาวชุมชนที่อาศัยในเคหะชุมชนและชุมชนบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศ ปลูกต้นไม้จำนวน 99,999 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ในพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลงเป็นชุมชนนำร่อง จำนวน 999 ต้น จากนั้นจะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2553 อีก 12 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน) หทัยราษฎร์ ร่มเกล้า 2 บางบัวทอง 1 รัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ราชพฤกษ์ ปทุมธานี (เสมาฟ้าคราม) นครสวรรค์ 1 นครสวรรค์ 2 สมุทรปราการ 1 เพชรเกษม 81 และโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 และจะทยอยปลูกต้นไม้ในเคหะชุมชนและชุมชนบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศจนครบตามจำนวน สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในโครงการฯ ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ และต้นปาล์ม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมป่าไม้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยชุมชนแนวราบจะส่งมอบกล้าไม้ หลังละ 1 ต้น และอาคารแนวสูง จะกำหนดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งให้องค์กรชุมชนเป็นแกนนำในการบำรุงรักษาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด