จ.สุโขทัย จัดโครงการสุโขทัย วัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการสุโขทัย วัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข วันนี้ (4 ธ.ค.52) นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมธุดงควัตรปฏิบัติธรรม ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2552 ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย โครงการสุโขทัย วัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในลักษณะปฏิบัติบูชา และเพื่อสร้างกระแสให้ชุมชนรอบวัด มีความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัดทุกแห่งเป็นสถานที่ในการกล่อมเกลาจิตใจให้คนเป็นคนดีของสังคม และเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติด ตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในตำบล ชุมชน และหมู่บ้าน สำหรับเป้าหมายในการดำเนินการจะให้ทุกอำเภอมีวัดเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และถือว่าวัดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปสู่วัดอื่นๆ ต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!