จ.นราธิวาส มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.นราธิวาส มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2552 วันนี้ (3 ธ.ค.52) นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้พิการและญาติเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ภายในงานมีพิธีมอบเงินสเคราะห์ครอบครัวคนพิการ จำนวน 38 คน เป็นเงิน 70,000 บาท พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ จำนวน 150 ชุด นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งจะทำใ้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยกิจกรรมในปี 2552 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ "การเสริมพลังคนพิการและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่คนพิการอยู่อาศัย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด