สธ.ทบทวนรายการก่อสร้าง รพ.ศูนย์

วันนี้ (3 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 95 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553-2555 ว่า การประชุมวันนี้ ได้พิจารณารายละเอียดของการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ ซึ่งเสนอขอตามพระราชบัญญัติงบประมาณเงินกู้ (พรบ.) รวม 28,071 ล้านบาทเศษ ร้อยละ 88 เป็นสิ่งก่อสร้าง ที่เหลือร้อยละ 12 เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ส่วนโครงการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่ใช้งบประมาณในส่วน พรก. ซึ่งมีประมาณร้อยละ 5 ในรายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งสถานที่ และวงเงิน ได้ให้เตรียมพร้อมดำเนินการ โดยรอหนังสือสั่งการยกเลิกการชะลอการจัดซื้อจัดจ้าง จากปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน ส่วนรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องรอเข้า ครม.พิจารณาอนุมัติ ตามกระบวนการต่อไป

นายแพทย์สถาพร กล่าวต่อว่า สำหรับรายการที่ใช้งบประมาณตาม พรบ.นั้น ในส่วนรายการสิ่งก่อสร้างมี 92 รายการ วงเงิน 24,041 ล้านบาทเศษ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการกลางเพิ่มอีก 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และผู้ตรวจราชการทุกเขต รวม 37 คน มีตนเองเป็นประธาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ สถานที่ กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคมนี้

สำหรับการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน 1,134 รายการ รวม 4,030 ล้านบาทเศษ วงเงินแต่ละแห่งแตกต่างกัน ตั้งแต่ต่ำกว่า 10 ล้าน ไปจนถึงมากกว่า 200 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้ตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางประมาณ 20 คน พิจารณารายละเอียดตามที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้เสนอขอ ทั้งเรื่องความเหมาะสมทั้งจำนวน และราคาเครื่องมือแพทย์ ผลการทบทวนพบว่า ยังมีบางรายการที่ซ้ำซ้อน ในวันนี้จึงได้ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจารณาทบทวน และแจ้งยืนยันรายการที่ต้องการ รวมทั้งให้แจ้งรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มเติม กำหนดส่งภายในสัปดาห์นี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด