กยศ. เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กยศ. เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายราเชนทร์ คชนิล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลินสุโขทัย โดยได้ทำความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้แก่อง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถึงภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตามปรัชญาของกองทุน "ให้โอกาส ให้อนาคต และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป โดยได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 16 จังหวัด และสุโขทัยนี้ เป็นจังหวัดที่ 8 ซึ่งได้จัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 180 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 98 แห่ง ของจังหวัดสุโขทัย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!