ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการทาสีเพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการทาสีเพื่อสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบริษัทอั๊คโซ่โนเบลเพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และประชาชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมทาสีเพื่อสาธารณประโยชน์ น้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยนำผู้เข้าการฝึกอบรมในสาขาช่างทาสีอาคาร มาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด