อดีตประธานวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี ลาออกอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมดำรงตำแหน่ง กทช. ชุดใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน และอดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แถลงลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการมีผลตั้งแต่วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติชุดใหม่ พันเอกนที ศุกลรัตน์ อดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และรองศาตราจารย์พนา ทองมีอาคม อดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้แถลงข่าวลาออกจากการดำรงตำแหน่งเดิมอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้(พุธที่ 2 ธันวาคม 2552 ) และจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยการลาออกจากสองตำแหน่งดังกล่าวเพื่อเตรียมรับตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)ชุดใหม่ ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง กทช. ที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมภายใน 15 วัน นับจากได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านวิทยุชุมชนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานหลัก คือ การจัดทำประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และการรับแจ้งความประสงค์ขึ้นทะเบียนประกอบการวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนมาขึ้นทะเบียนแสดงตนเพื่อขอรับใบอนุญาตออกอากาศวิทยุชุมชนอย่างถูกต้องทั้งสิ้น 6,521 สถานี โดยการเปิดให้ขึ้นทะเบียนวิทยุชุมชนในครั้งนี้ยังช่วยลดและแก้ปัญหาการใช้วิทยุชุมชนในทางปลุกระดมมวลชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนแก้ปัญหาการส่งคลื่นวิทยุรบกวนคลื่นวิทยุหลักและคลื่นวิทยุการบิน ส่วนการดำเนินงานด้านเคเบิลทีวีก็สามารถประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ได้เสร็จเรียบร้อย ตลอดจนได้ร่างประกาศค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราวซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างฯเพื่อประกาศใช้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด