ศาลเยาวชน จ.ตรัง จัดพิธีบรรพชาเยาวชนต้องโทษถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง จัดพิธีบรรพชาสามเณรแก่เยาวชนที่ต้องโทษในสถานพินิจ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (2 ธ.ค.52) นายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติส์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร 9 รูป เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครงเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อให้เยาวชน ที่หลงกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้รับสิ่งที่ดี มีประโยชน์ คือการน้อมนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งนี้กิจกรรมการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ เป็นสวนหนึ่งของโครงการ "ตรังจงรักภักดี ทำความดีถวายพ่อหลวง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประสงค์ให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดตรังได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ โดยมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ เป็นแกนนำหมุนเวียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติตลอดเดือนธันวาคมนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!