นายกฯ มาเลเซียเยือนไทย

วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ถึงกรณีที่นายกฯ มาเลเซียจะเดินทางเยือนประเทศไทย และลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า จะมีการพูดคุยในหลาย ๆ ประเด็น ทั้งเรื่องของการศึกษา การลงทุน รวมถึงโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งทางมาเลเซียให้ความสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ที่ทางมาเลเซียสนใจเป็นพิเศษ และจะมีการหยิบยกมาพูดกัน คือ เรื่องการแทรกซึมของขบวนการหัวรุนแรง เป็นเครือข่ายก่อการร้ายสากล ที่พยายามจะเจาะหาแนวร่วมในพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการชักจูงโน้มน้าวประชาชนผ่านทางเวปไซต์ หรือวิธีการอื่น ๆ เราจึงต้องทำงานในเชิงป้องกัน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทางมาเลเซียไม่ให้เขาเข้ามา เพราะเขาต้องการหาสมาชิกซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เราต้องร่วมมือเพื่อรักษาพื้นที่ ให้เป็นแค่เรื่องท้องถิ่น ไม่ให้เป็นการยกระดับมากกว่าที่เป็นอยู่.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด