เหล่ากาชาดปัตตานี จัดโครงการ "ทำความดีถายแด่พ่อแห่งแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ "ทำความดีถวายแด่พ่อแห่งแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 นางชุลี ศรียะพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ "ทำความดีถวายแด่พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 และสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมผู้กระทำความดี โดยได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพนักงานรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี พร้อมทั้งเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ประชาชนทำความดีเพื่อส่วนรวมมากขึ้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี โทร. 0-7334-9215

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด