ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เผยพร้อมทำตามคำขอเข้าทำกินในที่ดินป่าสงวนของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินคนจน หลังเอกส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุ พร้อมดำเนินการตามคำขอเข้าทำกินในที่ดินป่าสงวนเสื่อมโทรมของสมาคมเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน จ.นครศรีธรรมราช หลังเอกสารประกอบครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงสาย วันนี้ (30 พ.ย.52) นายสมยศ ขำเกิด นายสมาคมเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสมาชิกสมาคมจำนวนกว่า 2,000 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการพิจารณาจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรเข้าทำกิน หลังจากที่สมาคมได้ส่งหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการขอเช่าที่ดินของสมาชิกจำนวน 2,493 คน โดยเสียค่าเช่าปีละ 20 บาท/ไร่ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ชะอวด หมู่ที่ 3, 4 ต.บ้านตูล อ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1, 6 ,10 ต.สวนหลวง และ อ.เชียรใหญ่ หมู่ที่ 1, 3 ,6 ต.แม่เจ้าอยู่หัว รวมเนื้อที่ 39,888 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนเสื่อมโทรม มีการกำหนดแนวเขตไว้อย่างชัดเจน และไม่มีผู้อยู่อาศัย และได้ประสานการดำเนินงานดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งต่อไปยังกรมป่าไม้ แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ จึงต้องเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีที่ทำกินได้มีที่ดินรายละ 15-16 ไร่ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังทราบเรื่องได้นัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาประชุมร่วมกับสมาคมเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า คำขอของสมาคมฯ และสมาชิกที่ประสงค์จะขอเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวไม่ครบถ้วน ทั้งหนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้ง ขาดความเห็นชอบจาก อบต.ทั้ง 3 แห่ง เจ้าหน้าที่จึงไม่สมารถออกไปรังวัดแนวเขตดังกล่าวได้ จึงได้ส่งเรื่องคืน อย่างไรก็ตามหากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน จังหวัดพร้อมจะดำเนินการและประสานงานกับทางป่าไม้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด