จ.อำนาจเจริญ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 พระวิชัยมุณี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธรรมยุตนิกาย) กล่าวว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จะจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรเฉลิมพระเกียรติฯและจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ วัดสำราญนิเว (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ขึ้น ทุกปีคณะสงฆ์จะจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นประจำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 มีแจ้งความจำนงแล้วกว่า 100 รายชื่อ บวชและจำวัดไม่ต่ำกว่า 9 วัน พร้อมกันนี้ มีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมของสถานศึกษา โรงเรียน หน่วยงานราชการ ในวันพ่แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวอำนาจเจริญ ข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด สโมสร สมาคม มูลนิธิ ชมรม พ่อค้า กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ที่วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง)

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด