ม.นเรศวร พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ มหกรรม มน.พะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ผ่านกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ และการร่วมลงนามถวายพระพร ในวันพรุ่งนี้ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในล้นเกล้าฯ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จึงกำหนดจัดกิจกรรมเทิพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการมหกรรม มน.พะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนได้เกิดความตระหนักในการสร้างสุขภาพ ผ่านนิทรรศการความรู้กลวิธีสร้างสุขภาพ กิจกรรมรวมพลังออกกำลังกายเต้น แอโรบิค ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมลงนามถวายพระพรภายในงานครั้งนี้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 18.00 น. โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการสร้างสุขภาพ 6 อ.กับการจัดการสุขภาพชุมชน กิจกรรมการมอบรายชื่อลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 จำนวน 9,999 คน เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงกิจกรรมร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเต้นแอโรบิก จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 3,999 คน ทั้งนี้ การรวมพลังสร้างสุขภาพดังกล่าว นอกจากจะเป็นการรวมพลังสร้างสุขภาพถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาพ (Healthy University)

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด