''ชัยวุฒิ''อยากเห็นข้อสรุปสอบGAT-PATกรกฎาคม

ยอมรับทปอ.-สทศ.ยังมีมุมมองที่แตกต่าง พร้อมชี้ลดค่าสมัครสอบต้องทปอ.ตัดสิน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ 23 แห่ง เพื่อสอบถามถึงความจำเป็นในการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เดือนกรกฎาคม เพื่อนำไปใช้สำหรับการรับตรงว่า ที่ผ่านมา สทศ.ได้ออกไปประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ พบว่าเสียงส่วนใหญ่อยากจะให้สอบ GAT และ PAT เพียงปีละ 2 ครั้ง เพื่อผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป และในช่วงเดือนกรกฎาคมเด็กก็เพิ่งเริ่มเรียน ดังนั้นความรู้อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะมาสอบ ขณะทมหาวิทยาลัยก็เกรงว่าถ้า ไม่สอบเดือนกรกฎาคมแต่ให้ไปสอบเดือนตุลาคม ทาง สทศ.อาจประกาศผลสอบไม่ทันซึ่งจะกระทบต่อการรับตรงได้

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อไปว่า เท่าที่ตนได้คุยในเบื้องต้นกับทางสทศ.ทราบว่า สทศ.สามารถตรวจข้อสอบของเดือนตุลาคมให้เร็วขึ้นได้ อย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่าทั้ง สทศ. และ ทปอ.คงมีเหตุผลของตนเอง แต่ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะสอบกี่ครั้งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขณะเดียวกันมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งเท่าที่ดู ทปอ. ก็รับฟังข้อเสนอของ สทศ. เพื่อนำไปพิจารณาอีกครั้ง และผู้ที่จะตัดสินว่าจะให้สอบกี่ครั้งคือ ทปอ. เพราะเป็นผู้กำหนดให้สอบ และเป็นผู้นำผลสอบไปใช้ ขณะที่ สทศ. เป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อพบปัญหาต้องแจ้งให้ ทปอ.ทราบ

ส่วนเรื่องที่ ทปอ.มีแนวคิดจะลดค่าสมัครสอบ GAT และ PAT ก็คงทำได้ แต่คงต้องไปลดสิ่งอำนวยความสะดวกบ้าง เช่น การส่งคะแนนให้ที่บ้าน ดังนั้นก่อนที่ ทปอ.จะตัดสินใจคงต้องดูข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนว่าเป็นอย่างไร เพราะผลการสอบ GAT และ PAT เพื่อนำไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งต่างจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ที่ให้สอบฟรี เพราะต้องการนำผลไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน นายชัยวุฒิ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด