ธกส.กาฬสินธุ์ จ่ายเงินประกันพืชผลทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลแล้วกว่า 27 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธกส.กาฬสินธุ์ จะเร่งทำสัญญากับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ผ่านการประชาคม และได้รับใบรับรองแล้วให้เสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ จนถึงขณะนี้ ธกส.กาฬสินธุ์จ่ายเงินประกันพืชผลทั้ง 3 ชนิดให้แก่เกษตรแล้วกว่า 27 ล้านบาท เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (27 พ.ย.52) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ให้แก่นางวิภาดา สุเพ็ญศิลปะ อาจารย์โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2552 ระดับจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวีรพรรณ จริยศิลป์ ผู้อำนวยการ ธกส.กาฬสินธุ์ และนายสมบูรณ์ วุฒิพงษ์ประเสริฐ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร คือข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ข้าวนาปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าว่าจะมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 100,406 ราย จนถึงขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 100,982 ราย ทำประชาคมแล้ว 100,152 ราย ออกใบรับรอง 88,592 ราย ทำสัญญากับ ธกส.แล้ว 84,882 ราย, มันสำปะหลังตั้งเป้า 17,931 ราย, ขึ้นทะเบียนแล้ว 160,241 ราย ผ่านการประชาคม 16,024 ราย ออกใบรับรอง 15,768 ราย ทำสัญญากับ ธกส.แล้ว 14,181 ราย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งเป้าว่าจะขึ้นทะเบียนเกษตร 69 ราย แต่มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้ว 72 ราย ผ่านการประชาคมทั้ง 72 ราย มีการออกใบรับรอง 72 ราย และทำสัญญากับ ธกส.แล้ว 72 ราย โดยพืชผลทั้ง 3 ประเภท ที่ทำสัญญากับ ธกส.แล้ว ธกส. ได้มีการจ่ายเงินค่าประกันราคาพืชผลให้เกษตรกรไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 27,845,413 บาท

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!