สธ. เร่งตรวจสอบทุจริตงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งตรวจสอบทุจริตงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง หวังเริ่มอนุมัติดำเนินการให้ทันกระทรวงอื่นที่จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนนี้ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งในกระทรวงสาธารณสุข หลังรัฐบาลมีการเร่งรัดให้ทุกกระทรวงดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ ว่า ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงเดียวที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ สามารถยืดเวลาออกไปได้ เนื่องจากการตรวจสอบกรณีทุจริตยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดให้การตรวจสอบของคณะกรรมการชุดทบทวนราคา ปรับลด และเสนอราคาใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งทันทีที่มีข้อสรุปเรื่องราคาการจัดซื้อว่า เป็นไปอย่างเหมาะสม ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายก็จะนำข้อสรุปเรื่องราคาเสนอไปยังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตไทยเข้มแข็งที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อถามความเห็น หากไม่ติดใจก็จะถือว่าเป็นข้อสรุป และเริ่มเดินหน้าอนุมัติโครงการเพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการไทยเข้มแข็ง ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบด้าน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด