วิทยา ประกาศอีก 3-4 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีระบบการแพทย์สาธารณสุขไทยแข็งแกร่งขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูง กล่าวภายหลังทำพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 67 ปี ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเชื่อว่าในอีก 3-4 ปี ประเทศไทยจะมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่แข็งแกร่งจากโครงการไทยเข้มแข็ง มีโรงพยาบาลชุมชนครบทุกอำเภอ มีบริการทางการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาผู้เจ็บป่วย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สมบูรณ์เทียบเท่าอารยประเทศ โดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรครบวงจรของประเทศ นำมาขยายผลในภาคบริการประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์รักษาเฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจในภูมิภาค 40 แห่ง ศูนย์มะเร็ง 26 แห่ง และศูนย์อุบัติเหตุ 51 แห่ง ส่วนสถานีอนามัยที่มีอยู่ 9,762 แห่ง จะพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดในปีพ.ศ.2555

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด