ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เร่งขนผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายผู้ประสบภัยหนาว 4 จว.อีสานล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เร่งนำผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ล่าสุดมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากว่า 290,000 ครัวเรือน นายวัลลภ เทพภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่อุณหภูมิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและคนชราในหลายพื้นที่เริ่มที่จะขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ขณะเดียวกันที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนเครื่องกันหนาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วย นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ที่ได้มีการร้องขอเข้ามา ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 ได้ส่งผ้าห่มให้กับสำนักงาน ปภ.จังหวัดในเขตรับผิดชอบ (ตามการร้องขอจากจังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว จังหวัดนครราชสีมา 5,000 ผืน ชัยภูมิ 2,000 ผืน บุรีรัมย์ 1,000 ผืน สุรินทร์ 4,500 ผืน รวม 12,500 ผืน นายวัลลภ กล่าวอีกว่า จังหวัดนครราชสีมา ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภัยหนาวแล้ว 1 อำเภอ 2 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,688 ครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ 23 อำเภอ 18 ตำบล 234 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 41,562 ครอบครัว จังหวัดสุรินทร์ 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 249,505 ครอบครัว รวม 3 จังหวัด 41 อำเภอ 178 ตำบล 2,383 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 292,755 ครอบครัว ให้ความช่วยเหลือโดยแจกจ่ายผ้าห่มไปแล้ว 25,797 ผืน เสื้อกันหนาว 329 ตัว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด