ปราจีนฯ เดินเครื่องสู้หวัด 2009 ระลอกใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปราจีนบุรี รณรงค์สร้าง 4 พฤติกรรม ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอก 2 นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้ระมัดระวังไข้หวัด 2009 ระลอกใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดมาตรการในการรณรงค์เพื่อเป็นการป้องกันภัยไข้หวัดนกโดยจะเรงรณรงค์สร้าง 4 พฤติกรรมป้องกันไม่ให้ป่วยแก่ประชาชนไทย ได้แก่ ปิดปากปิดจมูกอย่างถูกต้องป้องกันการแพร่เชื้อ, ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ผู้ป่วย, เลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ติดเชื้อ และหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมเมื่อป่วย เรียกสั้นๆ ว่า "ยุทธการ 4 พฤติกรรม คือ ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด สู้หวัด 2009 โดยจะเน้นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ วัยเรียน วัยทำงาน วัยอยู่บ้าน และผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงให้ปลอดภัยจากโรค โดยเริ่มดำเนินการนับแต่นี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม 2552 และจะคงมาตรการ 2 ลด คือ ลดป่วย กับลดตาย เป็นหลักในการดูแลรักษา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด