ประสพสุขนัดเลือกแบบสภาใหม่

เน้นเอกลักษณ์ไทย-ชี้สร้างเสร็จปี56

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ห้องประชุม 213-216 อาคารวุฒิสภา นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาในฐานะประธานกรรม การพิจารณาแบบก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมด้วยนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะกรรมการ ได้ร่วมการพิจารณาแบบก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 แบบ จากทั้งสิ้น 131 แบบ โดยนายประสพสุข กล่าวว่า ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ คณะกรรมการฯ จะะชุมและพิจารณาลงมติแบบก่อสร้างอาคารรัฐสภา โดยจะเปิดให้ทั้ง 5 บริษัทชี้แจงต่อคณะกรรมการอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะลงมติและทราบผลได้ในเวลา 20.00 น. แต่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธ.ค.นี้

ด้านนายนิคม กล่าวว่า บริษัทที่ได้รับเลือกจะต้องไปออกแบบก่อสร้างอย่างละเอียดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 2553 และแล้วเสร็จในปี 2556 ทั้งนี้การพิจารณาแบบครั้งสุดท้ายขอให้มั่นใจว่าเป็ปด้วยความโปร่งใส ซึ่งจะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยรูปแบบของอาคารสภาแห่งใหม่จะยึดหลักของประโยชน์ใช้สอย ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีเอกลักษณ์ของไทย ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขออนุมัติ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด