องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจักการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดตาก จัดแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 ณ สนามกีฬา อบจ.ตาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตากทั้งหมด นายชิงชัย ก่อประภากิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากทุกแห่ง ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬา อบจ.ตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดตาก และส่งเสริมการเล่นกีฬามากขึ้น โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดตาก ได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทุกปีภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3 ครั้งนี้ จะมีการแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความหลากหลายโดยกีฬาสากลมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, แชร์บอลหญิง, เปตอง และเซปักตะกร้อ กีฬาพื้นบ้านประกอบไปด้วย ชักเย่อ, วิ่งผลัดกระสอบ, วิ่งสามัคคี 10 คน 11 ขา, วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน, ลูกโป่งสามัคคี (กีฬาทุกประเภทการแข่งขันทั้งชาย/หญิง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า การแข่งขัน อปท.คัพ ครั้งที่ 3 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ส่งกีฬาทุกประเภทเข้าร่วมแข่งขัน และเชิญชวนทุกท่านไปให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกประเภท เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!