สสจ.มหาสารคาม ขอความร่วมมือสื่อมวลชนกระจายข่าวให้ประชาชนได้ทราบและตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือสื่อมวลชนกระจายข่าวให้ประชาชนได้ทราบและตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก นางชนัดดา แฮร์รีส ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก โดยในปีนี้โคการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดกรอบหลักในการรณรงค์ คือ "Universal Access and Human Rights หรือ "ทั่วถึง เท่าเทียม คือสิทธิมนุษยชน เพื่อย้ำให้เห็นความสำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้เข้าถึงการป้องกัน การรักษา การดูแล และการเสริมด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนกระจายข่าวให้ประชาชนได้ทราบและตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรค รวมทั้งเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด