เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนเห็นว่า รปภ.ช่วยเป็นหูเป็นตาป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพลล์ เผยผลสำรวจ ประชาชนเห็นว่า รปภ.มีความสำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตาป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,341 ตัวอย่าง พบว่า เมื่อถามถึงความมั่นใจในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ที่พักอาศัย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.3 ระบุว่า มีความมั่นใจปานกลาง สอดคล้องกับความไว้วางใจในตัว รปภ.ที่พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.4 มีความไว้วางใจปานกลางเช่นกัน ผลสำรวจ ยังพบว่า ประชาชนได้ระบุถึงคุณสมบัติของ รปภ.ที่จำเป็นต้องมี 3 อันดับแรก ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความสุภาพเรียบร้อย และความอดทน ขณะที่ความรู้ด้านการดับเพลิง การปฐมพยาบาล ทักษะทางช่าง มีตัวอย่างไม่ถึงครึ่งที่เห็นว่า รปภ.จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.2 เห็นว่า รปภ.เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะเสี่ยงภัยอันตราย ต้องมีความอดทน ทำงานหนักเงินเดือนน้อย รับผิดชอบมาก แต่ รปภ.มีส่วนช่วยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดให้กับชุมชนได้ในระดับปานกลางถึงมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด