ชงปรับโครงสร้าง ขรก.พศ.

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พศ. ได้เสนอเรื่อง การปรับโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการของ พศ. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อพิจารณา โดยในส่วนกลางจะมีการเพิ่มตำแหน่ง รองผอ.พศ. อีก 1 ตำแหน่ง รวมเป็น 3 ตำแหน่ง พร้อมทั้งปรับระดับตำแหน่ง ผอ.กองในส่วนกลาง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ผอ.กองพุทธศาสนสถาน ผอ.สำนักงานศาสนสมบัติ และ ผอ.กองกลาง สำหรับในส่วนภูมิภาคนั้น ได้เสนอขอปรับระดับตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ที่มีอยู่ 75 ตำแหน่ง จากระดับ 8 เป็นระดับ 9

นางจุฬารัตน์ กล่าวด้วยว่า ตนได้สั่งการให้ข้าราชการใน พศ.รวบรวมค่างานที่มีอยู่ เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินค่างาน ในการปรับระดับตำแหน่งใหม่ โดยคาดว่าในปี 2553 จะสามารถปรับตำแหน่ง ผอ.พศจ. ระดับ 8 ให้เป็นระดับ 9 ได้ 40 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลือจะทยอยดำเนินการให้ครบในปีต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำแหน่ง ผอ.พศจ. ยังว่างอยู่ 13 ตำแหน่ง ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนครบทั้งหมดทั้งนี้การปรับโครงสร้างตำแหน่งดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พศ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด