กยศ. เปิดเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ที่สกลนคร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศาลจังหวัดสกลนคร ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้ กยศ. 5 งวดขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ที่จังหวัดสกลนครแล้ว เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (25 พ.ย.52) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครหลังเก่า นางอุบลรัตน์ อินทรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้ กยศ. 5 งวดขึ้นไป เข้ามาร่วมโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมหนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ 5 งวดขึ้นไป ที่กำลังจะถูกบอกเลิกสัญญาในปี 2553 นี้ ไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยในจังหวัดสกลนคร มีผู้เป็นลูกหนี้ ทั้งสิ้น 2,607 คน เป็นมูลหนี้ค้างชำระ 203 ล้านบาท หากมีการนำคดีดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาล จะทำให้กองทุนฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า ขอฝากถึงกลุ่มผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ และผู้กู้ยืมทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของเงินกองทุนที่ได้มาจากภาษีของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งเงินที่ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่นำมาชำระหนี้ จะเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด