องค์การอนามัยโลก ระบุโรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาสำคัญรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือก คาดจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลก ระบุ โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาสำคัญรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือก คาดจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น วันนี้(25 พ.ย.52) ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ นพ.เธียรชัย คฤหโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา รวมทั้งผู้ที่สนใจได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายทางวิชาการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุนและโรคปวดหลังในผู้สูงอายุ การป้องกันและรักษาพยาบาล โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงประสบการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอผลงานด้านการวิจัย ซึ่งปัจจุบันสถิติขององค์การอนามัยดลกระบุให้โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาสำคัญรองลงมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับประเทศไทยนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งซึ่งแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจากเดิมที่เชื่อกันว่าโรคนี้เป็นโรคของผู้หญิง แต่ปัจจุบันกลับพบว่าผู้ชายก็เป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชายที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป สำหรับโรคกระดูกพรุนอาจไม่ใช่โรคที่เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตโดยตรง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่ตามมาอีกหลายโรค จนเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้น การดูแลและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุน จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด