ก.วิทย์ฯ จัดแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติให้กับนักเรียน-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ หวังพัฒนาบุคลากรคงความเป็นประเทศชั้นนำผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดรายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและผู้ผลิตชั้นนำของโลก และบริษัท สุมิพล จำกัด ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมมาตรวิทยาด้านมิติ มีความจำเป็นในด้านการวัดชิ้นส่วนยานยนต์ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ในระดับขั้นนำ ดังนั้น จึงต้องการกระตุ้นให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญของระบบมาตรวิทยา และผลิตบุคลากรด้านนี้ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เบื้องต้นจะเปิดรับสมัครให้โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาไม่เกินชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ในช่วงเดือนมีนาคม 2553 ก่อนที่จะมีการแข่งขันจริง โดยแบ่งเป็นระดับภาคและรอบสุดท้ายในระดับประเทศ ซึ่งจะเสร็จสิ้นประมาณในเดือนตุลาคม 2553 ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบ 15 ทีมก่อนคัดเลือกผู้ที่ชนะเลิศ 3 ทีม ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ส่วนทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมจะได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยาของมิตูโตโย ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด