จังหวัดศรีสะเกษจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จะมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้กำหนดจัดงานฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯในวันดังกล่าว ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยเวลา 08.39 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี เดินทางถึงวิหารวัดเจียงอีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด