อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2552 รณรงค์ให้ทุกคนป้องกันตนเองตามค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2552 รณรงค์ให้ทุกคนป้องกันตนเองตามคำขวัญ "ทั่วถึง เท่าเทียม คือ สิทธิมนุษยชน นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ นายอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลกรณรงค์ให้ประชาชนทุกประเทศได้ตระหนักและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอดส์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ให้ได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2552 นี้ องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2552 คือ " Universal Access and Human Rights แปลว่า "ท่วถึง เท่าเทียม คือสิทธิมนุษยชน โดยทางอำเภอทองแสนขันจะได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เทศบาลตำบลทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง มูลนิธิศุภนิมิต โรงเรียน ชมรม อสม.ทองแสนขัน และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอทองแสนขัน จัดงานวันเอดส์โลก 1 ธันวาคมขึ้น ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย กิจกรรมรณรงค์ ได้แก่ ขบวนคาราวานรณรงค์วันเอดส์โลก การประกวดขวัญใจต้านภัยเอดส์(หญิงแท้) การแสดงแฟนซี สาวประเภทสองของเทศบาล อบต.ทุกแห่ง การประกวดนักร้อง แดนเซอร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาทุกโรงเรียน การประกวดการจัดนิทรรศการผลงานความรู้เรื่องโรคเอดส์ การจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ติดเชื้อ ชมรมฟ้าใหม่ของอำเภอทองแสนขัน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงาน 4 -5 พันคน และการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นการช่วยให้อำเภอทองแสนขันสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแน่นอน และผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่แสดงตนได้แสดงตนกับศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อำเภอทองแสนขันเพื่อรับดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด