กรมบัญชีกลาง เร่ง แก้ไข พ.ร.ก.ค่ารักษาพยาบาลใหม่ในปี 2553 คาดประกาศใช้ได้ต้นปีหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง เร่งแก้ไขพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลใหม่ในปี 2553 คาดว่าจะประกาศใช้ได้ต้นปีหน้า หลังพบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขณะนี้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุเพิ่มขึ้นมาจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้การใช้ยาโดยไม่จำเป็นสูงขึ้น ทั้งนี้ มีการประมาณการณ์ว่าหากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นต่อเนื่อง อาจทำให้ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของไทย 3 ระบบ ประกอบด้วย สวัสดิการของข้าราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพ ที่เป็นภาระงบประมาณจะเพิ่มขึ้นจาก 200,000 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 600,000 ล้านบาทในอีก 10 ข้างหน้า โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของราชการมีจำนวนสูงกว่าระบบอื่นๆในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ต่อปี ซึ่งในปี 2552 มีการใช้จ่ายอยู่ที่ 61,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาทในอนาคต กรมบัญชีกลาง จึงมีการปรับปรุงมาตรการใหม่ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคคลในครอบครัวใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เน้นการใช้ยาที่สมเหตุสมผล มีการตรวจสอบเวชระเบียน ซึ่งที่ผ่านมาพบมีการเบิกจ่ายที่ผิดปกติหลายราย นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการควบคุมการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพื่อค่าใช้จ่ายลง ส่วนในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะมีการใช้ระบบเหมาจ่ายมาใช้ในครอบคลุมทั้งหมด และเร่งแก้ไขพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลใหม่ในปี 2553 โดยจะนำทูลเกล้าฯ คาดว่าจะประกาศใช้ได้ต้นปีหน้า อธิบดีกรมบัญชีกลาง ย้ำว่า การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว หากมีการเบิกจ่ายจริงสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในงบกลาง สามารถใช้จ่ายจากเงินคงคลังได้และในปีงบประมาณต่อมาจึงนำเงินไปจ่ายคืนเงินคงคลัง ซึ่งไม่มีการจำกัดค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!