รมว.พม. ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าบริเวณหอพักชุมชนสวนอ้อย พร้อมขอความร่วมมือเจ้าของร้านงดขายเหล้าปั่นในหอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าบริเวณหอพักชุมชนสวนอ้อย พร้อมขอความร่วมมือเจ้าของร้าน งดขายเหล้าปั่นในหอพัก และรอบสถานศึกษา เชื่อ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน ปัญหาจะลดน้อยลง นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจหอพักบริเวณชุมชนสวนอ้อย รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรณรงค์ขอความร่วมมือร้านค้างดขายเหล้าปั่นในหอพักและรอบสถานศึกษา ว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในหอพักและใกล้สถาบันการศึกษา เกือบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา แม้รัฐบาลได้กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันควบคุมอย่างชัดเจน แต่สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ยังมีให้เห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของโฆษณาและการตลาดรูปแบบใหม่ รวมทั้งการดูแลไม่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย นายอิสสระ กล่าวด้วยว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงร้านค้า และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ร่วมมือกัน เชื่อว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดน้อยลงได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด