สวทช. ร่วมกับภาคเอกชนทุ่มงบ 100 ล้านก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพแห่งแรกข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวทช. ร่วมกับภาคเอกชนทุ่มงบ 100 ล้านก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพแห่งแรกของประเทศ หวังลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้ร่วมลงนามกับความร่วมมือบริษัท เอส พี เอ็ม โซเอ็นซ จำกัด ฟาร์มเลี้ยงสุกรใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ ทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่ใช้เทคโนโลยีของคนไทย ภายใต้พื้นที่ 5 ไร่ ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งโรงงานแห่งนี้ จะทำหน้าที่ผลิตอาหารสัตว์ โดยจะนำเชื้อจุลินทรีย์บาสิลัส ซัพทิลิส (Bacillus subtilis) ที่ทำมาจากตระกูลถั่วเหลือง มาทำเป็นหัวเชื้อตั้งต้นในการผสมกับอาหารสัตว์ ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (E-coli) และซัลโมเนลลา (Salmonella) ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการท้องร่วง ท้องเสียได้ รวมไปถึง เชื้อจุลินทรีย์บาสิลัส ซัพทิลิส ที่ผสมในอาหารสัตว์ยังช่วยเคลือบผนังลำไส้เล็กให้กับสัตว์ เพื่อป้องกันเชื้อโรค รวมทั้งช่วยให้สัตว์มีความแข็งแรง โตเร็ว และโดยเฉพาะช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศในช่วง 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตสุกรขุนได้กว่า 130 บาทต่อตัว นอกจากนี้ โรงงานดังกล่าวจะต่อยอดองค์ความรู้เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์บาสิลัส ซัพทิลิสไปสู่เชื้อจุลินทรีย์ประเภทอื่น อาทิ แบคทีเรีย ยีสต์ รา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ปุ๋ยชีวภาพ และอุตสาหกรรมยาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด