กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ร่วมถกปัญหาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมถกปัญหาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบการศึกษาในพื้นที่ยังคงตกต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ห้องประชุม ศอ.บต. นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศอ.บต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา วุฒิสภา กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตั้งใจมารับฟังปัญหาสาเหตุรวมถึงอุปสรรคต่างๆ ในการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายประเด็น เช่น เรื่องการกระจายอำนาจ เรื่องอิสลามศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงว่ามีปัญหาอะไร และจะขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย โดยก่อนการเดินทางลงพื้นที่ ทางคณะได้มีการติดตามประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งทางคณะกรรมาการศึกษา วุฒิสภา ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักมากในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ และได้มีการศึกษาผ่านหลายช่องทาง โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ด้าน นายสุริยา ปันจอร์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ปัญหาที่พบในขณะนี้คือ เรื่องของการกระจายอำนาจ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาท และอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ที่พบว่ายังมีปัญหาอยู่บ้าง นอกจากนี้ อิสลามศึกษาได้กระจายไปทั่วประเทศแล้ว 30 จังหวัด แต่ปรากฏว่า ยังไม่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับส่วนกลาง ซึ่งมีผลกระทบพอสมควร และอีกประเด็นที่พบ คือ เรื่องคุณภาพของการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พยายามอย่างเต็มที่ในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด