ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับพระราชทานแก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโอกาสที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 57 ปี เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 21 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด